20150608_scandic_visby_0066.jpg

Arbete med ny detaljplan för verksamheten Scandic Visby

Gotland Hotels & Properties äger fastigheten Visby Asken 3 där bolaget som franchisetagare även driver verksamheten Scandic Visby. Verksamheten har växt ur befintlig detaljplan och bolaget arbetar nu med ny detaljplan för hotellområdet. Det finns ett behov att utveckla hotellområdet med bättre infrastruktur, bättre anpassade byggnader och ny restaurang med poolområde. I nya förslaget rivs en restaurang och hotellbyggnad och ersätts med en ny byggnad. Dessutom möjliggör förslaget en ny hotellbyggnad lika befintliga som byggdes 2009 respektive 2013. 

skiss-scandic-visby-1663853792.jpg