hallbarhet-v001.jpg

Hållbarhet

För en bättre morgondag

Att vi ska arbeta med en hållbar besöksnäring och upplevelse på våra semesteranläggningar och hotell är en självklarhet. Därför ser vi löpande efter nya arbetssätt och idéer som kan hjälpa oss minska vårt klimatavtryck och skapa en så bra vistelse som möjligt. Det tänket ska genomsyra hela verksamheten och är en grundpelare i hur beslut fattas framåt.

Vi är stolta över vårt engagemang och har flera initiativ för att minska påverkan från vår dagliga verksamhet. Ett viktigt arbete för våra anläggningar handlar om att minska användandet av plast. Samtliga engångsartiklar i plast har bytts ut till andra alternativ. Det minskar risken för nedskräpning och annan negativ påverkan plasten har på miljön.

carina-hammander.jpg
“Det ska vara så enkelt som möjligt att minska klimatavtrycket för de som bor hos oss. Det tänket ska genomsyra hela verksamheten”

Carina Hammander, vd

Svanen - den tuffaste miljömärkningen

Scandic Visby är Svanenmärkt, vilket är den tuffaste miljömärkningen i vår bransch. Märkningen är instiftat av Nordiska ministerrådet och delas ut till verksamheter som lever upp till ett antal högt ställda kriterier vad gäller återvinning, avfallshantering samt energi- och vattenanvändning. På hotellet arbetar vi även med konceptet ”Ecostay”. Det innebär att gästen har möjlighet att välja om rummet ska städas dagligen eller mer sällan. Genom att inte städa rum i onödan kan stora mängder energi, vatten och rengöringsmedel sparas.

Minskat matsvinn

Sedan 2018 är Scandic Visby också anslutet till appen Karma som säljer vidare mat som annars hade slängts. Genom samarbetet med Karma har vi sedan 2018 räddat över 1,12 ton mat från att slängas!

Investering i laddstationer

2021 investerade Gotland Hotels & Properties också flertalet i laddstationer för elbilar på båda anläggningarna. Det gör det möjligt för våra gäster att minska sitt avtryck under semestern.