Våra fastigheter

I området runt Visby Hamn ligger de flesta av våra fastigheter som Gotland Hotels & Properties äger och förvaltar. Här finns lokaler för kontor och attraktiva restaurang- och butikslägen som bedrivs året runt. Vi äger också våra egna hotell- och semesterverksamheters fastigheter, samt två bostadshus för uthyrning till privatpersoner. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt fastighetsbestånd.