Om oss

Gotland Hotels & Properties arbetar aktivt för att skapa reseanledningar till Gotland

Gotland Hotels & Properties äger fastigheter och bedriver hotellverksamheter med Gotland som bas.

Gotland Hotels & Properties grundades 1972 och hette från början Gotlandsresor. Idag driver vi flera semesteranläggningar på Gotland och äger fastigheter för både boende, företag och besöksnäring för ett växande Gotland. Vi arbetar aktivt med att utveckla både befintliga och nya fastigheter.

Med fler reseanledningar gör vi Gotland till en ännu mer attraktiv destination året runt. Gotland Hotels & Properties är ett helägt dotterbolag till Gotlandsbolaget med huvudkontor i Visby.