bulhus-och-grill-exteriort-1664022826.jpg

Utvecklingsområde i Alskog på östra Gotland

I februari 2022 tillträdde Gotland Hotels & Properties ny mark och fastigheter i närheten av Ljugarn på östra Gotland. Marken, som omfattar drygt 48 hektar, är sedan tidigare känd som ”Östersjöparken” och är givet sitt läge ett intressant område för att utveckla öns besöksnäring och skapa fler reseanledningar till vår fina ö. Området är en före detta djurpark mitt i den gotländska landsbygden. Planering av framtida område pågår och tillsammans med berörda myndigheter och övriga intressenter kommer en detaljplaneprocess inledas för att staka ut framtida möjligheter med området.

istock-172876727.jpg

Nästa artikel

gustavsvik-86-kopiera.jpeg

Nu tas Gustavsvik in i framtiden