gustavsvik-86-kopiera.jpeg

Nu tas Gustavsvik in i framtiden

Den 19 september beslutade Regionfullmäktige att sälja marken vid Gustavsvik till Gotland Hotels & Properties.  Idag äger bolaget byggnaderna och innehar tomträttsavtal med Region Gotland för den del som avser marken. För att kunna utveckla området är inte tomträttsavtal ett långsiktigt hållbart alternativ. Området har i all tid varit ett rekreationsområde och utifrån det vill vi förvalta vårt arv och samtidigt utveckla och ta anläggningen in i framtiden, allt enligt ramarna i befintlig detaljplan. Bolaget som drivit anläggningen sedan urminnestider, tillträder marken den 3 januari 2023.  

istock-172876727.jpg

Nästa artikel

20150608_scandic_visby_0066.jpg

Arbete med ny detaljplan för verksamheten Scandic Visby